Chrzest

Sakrament chrztu

 

Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK).

Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać świadectwo urodzenia z USC. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.

Akt chrztu jest sporządzany i podpisywany przez rodziców i chrzestnych w ciągu tygodnia przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz w dniu chrztu muszą mieć ze sobą tzw. białą szatę i świecę chrzcielną.