Akt Zawierzenia

Matko Boża Kijańska

Wejrzyj na nas łaskawym okiem

miłosierdzia swego i udziel nam

wszelkich łaskawości swoich,

dla pomnażania liczby dzieci Twoich,

którzy przez cudowny wizerunek

Twój wielu łask dostąpili.

Oddajemy siebie i nasze Rodziny

w Twe łaskawe ręce, przez które

każde węzły trosk doczesnych

rozwiązane zostają, polecając się

Twemu Niepokalanemu Sercu

w drodze do wieczności.

Racz się wstawiać za nami, o Pani Kijańska,

byśmy w zgodzie i miłości

Ciebie naśladować mogli, a przez to

na większą cześć i chwałę Boga żyli.

Przez Chrystusa Pana Naszego.

                                                                                            Amen