Pogrzeb

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

 

Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny, rodzina w kancelarii parafialnej, przedstawia następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC;
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym);
  • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii).

Pamiętajmy!!!

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.  Ofiary z tacy, zbieranej podczas mszy pogrzebowej, przekazane są na msze w intencji zmarłego.

APELUJEMY o ograniczenie ilości kwiatów i wiązanek podczas pogrzebu oraz informujemy o możliwości ofiarowania mszy świętej w intencji osoby zmarłej.

W listopadzie odprawiane są „wypominki” za zmarłych.