Rycerstwo

Rycerstwo to grupa modlitewna.  Jest ruchem  apostolskim posiadającym charyzmat do walki ze złymi duchami; posiada aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary, a jego patronem jest św. Michał Archanioł. Specyficznym charyzmatem Rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka.  Celem Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenie.

Dziś Bóg Cię woła,  abyś wypełnił Jego wolę.  Czyń ją, zatem,  ponieważ jutro już czasu zabraknie albo Bóg już wołać nie będzie!

Zapraszamy do Rycerstwa św. Michała Archanioł, spotykamy się po mszy świętej w pierwsze poniedziałki miesiąca, w salce na plebanii przy parafii św. Anny w Kijanach.