Duszpasterze

Proboszcz

Ksiądz dr Piotr Melko od roku 2018

 

Wikariusz

Ksiądz Łukasz Walawski od roku 2023

 

Emeryt

Ksiądz kanonik Józef Zdybel od roku 2013