Duszpasterze

Proboszcz

Ksiądz dr Piotr Melko    od roku 2018

 

Wikariusz

Ksiądz Karol Bernatek   od roku 2015