Ks. Michał Jan Maciej Bobrykowicz

ksiądz - czarny ornat

Był proboszczem parafii Kijany w latach: 1726 – 1761.

Protonotariusz Apostolski, prałat, Archidiakon Chełmski, kanonik i kanclerz Kolegiaty Lubelskiej, prepozyt Łęczyński. Jak wspomina jego następca ks. Józef Małgocki: prowadził cnotliwe życie i odznaczał się w działalności duszpasterskiej i charytatywnej.