Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w parafii św. Anny w Kijanach

Święta Rodzina jest wzorem dla każdej rodziny chrześcijańskiej. Od 27.12.2023 r. Ikona peregrynuje po domach naszej parafii. Jest to okazja do odnowienia i pogłębienia naszej wiary. W dzisiejszych trudnych czasach jest to również okazja do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz rozkrzewienia wartości, którymi kierowała się św. Rodzina.
Razem z Ikoną pielgrzymuje modlitewnik do Rodziny z Nazaretu, oraz księga pamiątkowa, w której można napisać prośby i podziękowania za czas peregrynacji. Ta wizyta powinna nas zachęcić do przystąpienia do sakramentów św. Możemy także zaprosić kapłana do wspólnej modlitwy z Rodziną. Ten piękny czas jest również okazją dla chorych i cierpiących, którzy chcą przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych i Komunii św. Na koniec wizyty gromadzimy się na mszy św. dziękczynnej w kościele parafialnym w podziękowaniu za czas łaski.

Jedna z modlitw z modlitewnika do św. Rodziny:

Koronka do Najświętszej Rodziny
(do odmawiania na różańcu)

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Na dużych paciorkach:
Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Na małych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Józefie — oświecajcie nas, dopomagacie nam, ratujcie nas. (10 razy)

Na zakończenie
Chwała Ojcu i Synowi…

Harmonogram peregrynacji jest tożsamy z porządkiem wizyty duszpasterskiej:

 1. Januszówka
 2. Stoczek
 3. Spiczyn (tutaj obecnie peregrynuje Ikona)
 4. Ludwików
 5. Stawek
 6. Ziołków
 7. Kol. Ziółków
 8. Nowogród
 9. Kijany w stronę Spiczyna
 10. Zawieprzyce od p. Jaworskiego do remizy
 11. Zawieprzyce od p. Kopacza do p. Zwolińskiego
 12. Kol. Zawieprzyce od p. Pawła Jóźwiaka do p. Władysława Chudziaka
 13. Kol. Zawieprzyce od p. Pawła Jóźwiaka do p. Władysława Chudziaka
 14. Kol. Zawieprzyce od p. Mariusza Gryglickiego do p. Pawła Stachorzeckiego
 15. Kol. Zawieprzyce od p. Lucjana Wójcika do p. Mirosława Lipskiego
 16. Radzic Stary
 17. Spiczyn od p. Wójcika do p. Żurawia
 18. Spiczyn od p. Kazimierskiego
 19. Nowogród (trasa Kijany – Łęczna)
 20. Kijany od p. Ciszewskiego
 21. Karolin
 22. Radzic Nowy
 23. Kol. Kijany Kościelne nad Wieprzem
 24. Spiczyn od p. Treger do p. Koba
 25. Kijany od Groszka
 26. Bloki w Kijanach (A, B, C, D i teren ZSR)