Telegram przed Misjami Parafialnymi

Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Współbracia Kapłani, ukochani Parafianie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pragnę skierować do was te kilka słów zachęty odnośnie Misji Świętych, które będziemy przeżywali w naszej parafii.

Misje Święte, to wydarzenie największej rangi w duchowym życiu Parafii. Przeprowadza się je raz na dekadę, czyli raz na 10 lat, a niejednokrotnie i rzadziej. Mają one swoją określoną strukturę i program. Z zasady żyją własnym życiem, kierując się swoimi prawami. Ich zakres i znacznie są znacznie większe niż rekolekcji. Rekolekcje z reguły przygotowują człowieka do głębszego przeżycia jakiegoś wydarzenia religijnego np. świąt, odpustu, lub przyjęcia sakramentów świętych.

Jakże inne głębsze jest oddziaływanie Misji Świętych. Już samo przygotowanie rozpoczęte kilka miesięcy przed Misjami powinno uświadomić ich duchowe znaczenie dla życia człowieka i wspólnoty, w której żyje i w której doświadcza swojej religijności.

Ze swojej strony, jako Misjonarze Świętej Rodziny włączyliśmy Was w nasze modlitwy zakonne. W intencji Waszej parafii i Waszych rodzin odprawianych jest także wiele Mszy Świętych. Każdego roku przez cały miesiąc listopad modlimy się za zmarłych parafian z parafii, w których głosiliśmy lub będziemy głosili Słowo Boże, a przez cały Maj codziennie odprawiamy Mszę Świętą w intencji żywych członków Waszych rodzin. Na każdą Mszę Świętą zapraszamy waszych Aniołów Stróżów, by zebrali dobro z Waszych rodzin i złożyli na ołtarzu. Duchowe owoce tej modlitwy ofiarowujemy w intencji dusz czyśćcowych, jako wynagrodzenie za ich grzechy. Pana Boga prosimy by w swoim miłosierdziu zezwolił naszym zmarłym, aby nas swoją modlitwą wspomagali w odnowieniu wiary w naszych rodzinach. Pamiętajmy, że wielu naszych zmarłych to również święci i błogosławieni.

Zwracamy się także do Was drodzy parafianie byście i Wy czynnie włączyli się w dobre przygotowanie do Misji Świętych dlatego:

  1. Prosimy o odmawianie pozostawionej modlitwy w intencji Misji Świętych.
  2. Proponujemy byście intencje Misji Świętych włączali do modlitwy powszechnej w Mszach Świętych.
  3. Zachęcamy do postu i modlitwy w intencji Misji Św.
  4. Zachęcamy do ukierunkowania w intencji Misji Św. nabożeństw takich jak: pierwsze piątki, pierwsze soboty miesiąca, nabożeństwa wielkopostne – drogi krzyżowej, majowe, czerwcowe czy październikowe.
  5. Grupy modlitewne zachęcamy do intensywniejszej modlitwy w intencji Misji Św. /żywy różaniec, młodzież, dzieci itp./.
  6. Chorych prosimy o ofiarowanie cierpienia w intencji Misji Św.
  7. Dzieci zachęcamy do zbierania dobrych uczynków – jako duchowego daru na Misje Św. /niech wypisują je na zrobionym z papieru sercu, które w czasie Misji Św. przyniosą w darze ołtarza/.
  8. Prosimy rodziny by modliły się o przerwanie zła /alkoholizmu, narkomanii, pornografii, przekleństwa, hazardu, uzależnienia od TV, Internetu, czy komputerów, telefonów komórkowych/.

Dobre przygotowanie jest gwarancją, że Misje wycisną trwały ślad w sercach wiernych. Od dobrego przygotowania zależy bardzo wiele. W czasie Misji mogą dziać się rzeczy wielkie, nawet cuda, a może wszystko przejść bez odzewu.

Drodzy przyjaciele wydaje się, że te cuda potrzebne są zwłaszcza dzisiaj.  By one mogły się dokonać potrzebne są Misje Święte, które mają zrewidować wiarę w człowieku i mają na nowo osadzić go na fundamencie wiary. W czasie Misji Świętych wierni mają znaleźć odpowiedź na pytania, jaka jest ich wiara? Jaki obraz Boga noszą w sercu? Czy wierzą, że Bóg przemówił do człowieka objawiając ludzkości Siebie Samego i swoją tajemnicę? Jest to konieczne ze względu za zamieszanie wokół pojęcia Boga i wiary, gdyż na skutek błędnych poglądów i fałszywych interpretacji, nawet wybrani chrześcijanie katolicy, zostają zwiedzeni ulegając destrukcyjnym wpływom. Ludzie coraz częściej cofają się w wierze do czasu sprzed objawienia i zaczynają wierzyć po swojemu, negują poszczególne przykazania lub traktują je wybiórczo. W parlamentach świata przegłosowują i usuwają prawa Boże, wprowadzając na ich miejsce prawa bezbożne. Jest to całkowicie sprzeczne z Objawieniem Bożym i może ściągnąć na cale narody nie błogosławieństwo a przekleństwo.

Żyjąc w tym chorym świecie, musimy na nowo przeżyć doświadczenie prawdziwej chrześcijańskiej wiary i uświadomić sobie, że my, Chrześcijanie Katolicy, wierzymy nie tylko w istnienie Boga Stwórcy, ale przede wszystkim, że przyjęliśmy i uznaliśmy za prawdę fakt, iż Bóg przemówił do człowieka w swoim Słowie i My Jego Słowom zawierzyliśmy. Wierzymy, że w świetle wiary dał nam zrozumienie Swojej Tajemnicy, świata i sensu ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, problemu zła i grzechu. To On, Stwórca wszystkiego, rozpostarł przed nami wspaniałą perspektywę życia wiecznego zapraszając nas do Swojego Królestwa. Jest to perspektywa życia, które już nigdy nie będzie miało końca. To ten Bóg przemówił do nas ostatecznie przez Swojego Syna, który z wysokości Krzyża wyznał ludzkości miłość do końca. Moc tego krzyża włożył w ręce swoich uczniów, którym zagwarantował, że jeśli uwierzą to w jego imię, to całe piekło będzie im posłuszne. I właśnie o tej wierze będziemy mówili i tą wiarę będziemy odnawiali w czasie Misji Świętych w naszej parafii. Prawdziwa bowiem wiara, jest ukazywaniem nieskończonego Miłosierdzia Bożego i doświadczeniem niezmierzonych bogactw Ducha Świętego w Którego Mocy głosimy prawdę o Bogu i człowieku, dając wiernym nadzieję życia wiecznego.

W oczekiwaniu na Misje Święte wszystko składam w serce Niepokalanej i Świętego Józefa.

Święta Rodzino z Nazaretu –

Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas.

 

Amen

 

Z modlitwą

Ks. Bogusław Jaworowski

Misjonarz Świętej Rodziny