MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚW.

(Prosimy odmawiać po modlitwie po komunii świętej w każdej Mszy świętej)

 

O dobry i miłosierny Boże, nasz Ojcze! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, aby te Misje przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty, bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przygotować się i owocnie przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

Maryjo, Matko Boża i ucieczko grzeszników, bądź Matką parafii naszej i wspieraj nas prośbami swymi.

Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, czuwaj nad nami, jak czuwałeś nad Niepokalaną Matką i Jej Bożym Synem.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu Ciebie na patronkę i opiekunkę Misji naszych obieramy. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas.  W. Amen.

 

Amen.

 

 

Przygotowanie Misji Świętych

Przed Misjami – kazanie wprowadzające wygłoszone przez jednego z misjonarzy, którzy będą głosić Misje Św.

Sposoby animacji:

  1. Zachęta do postu i modlitwy w intencji Misji Św.
  2. Włączamy intencje Misji Św. do modlitwy powszechnej w Mszach Św.
  3. Odmawiamy pozostawioną modlitwę w intencji Misji Świętych po Komunii Świętej.
  4. Ukierunkowanie nabożeństw w intencji Misji Św. /wielkopostnych, majowych, czerwcowych, paźdź. itp./.
  5. Przypominanie grupom modlitewnym o modlitwie w intencji Misji Św. /żywy różaniec, młodzież, dzieci itp./.
  6. Prośba do chorych o ofiarowanie cierpienia w intencji Misji Św.
  7. Przeprowadzenie katechezy szkolnej, młodzieżowej i dla dorosłych z ukierunkowaniem na Misje Św.
  8. Prośba by dzieci zbierały dobre uczynki jako dar duchowy na Misje Św. /niech wypisują je na sercu zrobionym z papieru, które w czasie Misji Św. przyniosą w darze ołtarza/.
  1. Modlitwa z prośbą o przerwanie zła w rodzinach /alkoholizm, narkomania, pornografia, przekleństwo, hazard, uzależnienie od TV, Internetu, czy komputerów/.
  2. Wskazane także inne sposoby animacji w zależności od inwencji i możliwości parafii.