XXX Niedziela Zwykła 24.10.2021r. – Informacje Duszpasterskie

  1. Ofiary zebrane w dniu dzisiejszym do puszki przeznaczone są na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego.
  2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Pamiętajmy w naszych modlitwach o powołanych do dzieła misyjnego Kościoła.
  3. Kartki wypominkowe są wyłożone w Kościele. Prosimy o napisanie na kartce miejsca zamieszkania ofiarodawcy, gdyż planujemy codziennie w listopadzie o godzinie 17:30 różaniec wypominkowy. Każdego dnia z jednej z wioski, a później o godzinie 18:00 mszę świętą za tych zmarłych. W przyszłą niedzielę podamy dni modlitwy za zmarłych z wypominków.
  4. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada msze święte będą odprawiane o godz. 8:30; 11:30 (na cmentarzu) i 18:00. Po mszy świętej o godzinie 11:30 odbędzie się procesja na Cmentarzu, a po niej poświęcenie krzyży nagrobnych.
  5. W dniu 2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych msze święte o godzinie 9:00 i 18:00. Po mszy świętej o godzinie 9:00 procesja na cmentarzu. W kaplicy w Zawieprzycach msza święta o godzinie 10:00 w dniu 1 i 2 listopada.
  6. W zakrystii są do nabycia kalendarze Maryjne.
  7. Od uczestników pogrzebu śp. Lucjana sternika odprawimy 20 mszy świętych, a od śp. Edwardy Przybyś 5 mszy świętych.
  8. We wtorek o godz. 11:00 pogrzeb śp. Janiny Włodarczyk z Zawieprzyc.

Od piątku od godziny 15:00 na naszym cmentarzu będzie można złożyć kartki wypominkowe. Taka możliwość będzie także w sobotę, niedzielę i poniedziałek od godziny 9:30.