Konkurs na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i  chiropterologicznej- Plebania

PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ ANNY, Kijany 3, 21-077 Spiczyn, ogłasza konkurs na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i  chiropterologicznej dotyczącej projektu: „Termomodernizacja domu parafialnego Parafii pw. Św. Anny w Kijanach” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w  Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.