Słowo duszpasterzy do parafian – 5 Niedziela Wielkiego Postu „Nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat” (J16,33)