Program odnowy

17 listopada słowo Boże głosił kś. Stanisław Zając. Prowadzi on w naszej Parafii Program Odnowy