XXX Niedziela Zwykła 27.10.2019 r.

Gościmy dzisiaj Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z racji trwającego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Ofiary zebrane do puszek przeznaczone będą na potrzeby sióstr misjonarek.

Kartki wypominkowe są wyłożone w kościele. Prosimy o zaznaczenie na kartce miejsca zamieszkania ofiarodawcy, gdyż planujemy codziennie (oprócz niedziel) od 4 listopada o godzinie 17:30 odmawiać różaniec wypominkowy, a o godzinie 18:00 odprawić mszę świętą za zmarłych.

W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada msze święte odprawiane będą o godzinie 8:30; 11:30 (na cmentarzu); 16:00. Po mszy świętej o godzinie 11:30 odbędzie się procesja na cmentarzu, a po niej dla chętnych poświęcenie krzyży nagrobnych i pomników.

W dniu 2 listopada we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych msze święte o godzinie 9:00 i 18:00. Po mszy o godz. 9:00 procesja na cmentarzu. W kaplicy w Zawieprzycach 1 i 2 listopada msza święta o godzinie 10:00.

W sobotę 2 listopada o godz. 17:15 nabożeństwo I soboty miesiąca. 

W przyszłą niedzielę ofiary zebrane do puszki przeznaczone będą na „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

Dnia 9 listopada (sobota)  odbędzie się w naszej parafii msza święta i koncert patriotyczny z okazji 101r. Odzyskania Niepodległości. Zapraszamy na godzinę 16:00.

Zapowiedzi przedślubne:

Adam Jan Skrzypek z par. tut. i Anna Mazur z par. tut. – zapowiedź II.

W dniach od 28 X – 30 X odbędą się spotkania grupy odnowy parafii. Zapraszamy chętnych w poniedziałek na godzinę 17:00 na plebanię.