Odpust ku czci Świętej Anny

W niedzielę 28 lipca odbył się odpust ku czci Świętej Anny, patronki naszej parafii. Sumie odpustowej o godz. 12:00 przewodniczył Ksiądz Lucjan Marcinkowski a słowo boże głosił Ksiądz Profesor Czesław Krakowiak, wieloletni wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie. Po zakończonej sumie została odmówiona Litania do Świętej Anny oraz odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła.