Przekazanie sztandaru

W niedzielę 23 czerwca, na mszy świętej o godzinie 8:30, nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszym kościele parafialnym, a także przekazanie Relikwii św. Jana Pawła II oraz Sztandaru Gimnazjum w Spiczynie imienia Jana Pawła II , do stałej ekspozycji w kościele. Uroczystość ta uświetniona została śpiewem chóru gimnazjalnego pod przewodnictwem pani Małgorzaty Zuń, a także asystą liturgiczną złożoną głównie z absolwentów Gimnazjum w Spiczynie. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Karol Bernatek, akcentując rolę wychowawców w procesie wychowania młodego człowieka, gdyż „Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały”, jak pisał Jan Paweł II w książce pt. Wstańcie, chodźmy!

Na zakończenie mszy świętej, ksiądz proboszcz Piotr Melko, otrzymał z rąk tegorocznych absolwentów, Sztandar Szkoły, który został umieszczony w odpowiednio przygotowanej gablocie.

Relikwie świętego Jana Pawła II zostały umieszczone przy obrazie Jezusa Miłosiernego, gdzie są ogólno dostępne dla czci wiernych.