Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku domu parafialnego pw. Św. Anny w Kijanach

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny, Kijany 3, 21-077 Spiczyn, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku domu parafialnego pw. Św. Anny w Kijanach, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja domu parafialnego pw. Św. Anny w Kijanach” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.