Wigilia Paschalna

Obchody Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy liturgią światła, a następnie słuchaliśmy Słowa Bożego.

Po liturgii słowa braliśmy udział w liturgii chrzcielnej błogosławiąc wodę i odnawiając przyrzeczenia chrzcielne.
Ostatnią częścią Wigilii była liturgia eucharystyczna – uczta paschalna.