Wielki Piątek

W Wielki Piątek zgromadziliśmy się w Kościele na Liturgię Męki Pańskiej. Składa się na nią: liturgia Słowa Bożego (w tym opis Męki Pańskiej), rozbudowana modlitwa powszechna, adoracja Krzyża, Komunia Święta oraz procesja do Grobu Pańskiego.

Do północy parafianie adorowali Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim, a straż przy Grobie Pańskim pełniła Ochotnicza Straż Pożarna z poszczególnych wsi.