Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek kościół rozpoczyna Święte Triduum Paschalne – celebrację tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To właśnie w Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę podczas, której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

W centrum liturgii Wielkiego Czwartku znajduje się tajemnica Wieczernika, gdzie po raz pierwszy Jezus karmi Apostołów swoim Ciałem i Krwią pod postaciami Chleba i Wina. W ten ostatni wieczór Jezus uczy tego, co najważniejsze, uczy  miłości i służby, dlatego podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej Ksiądz Proboszcz Piotr Melko dokonał obrzędu umycia nóg wybranym mężczyznom. Obrzęd ten symbolizuje służebny charakter kapłaństwa i nawiązuje do umycia nóg Apostołom przez Jezusa.

Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Adoracji – Ciemnicy, która upamiętnia uwięzienie Jezusa i noc przed jego Męką. Tabernakulum  pozostało otwarte i puste, a „Wieczna lampka” zgaszona.

Po zakończeniu liturgii Kapłani z dokonali obnażenia ołtarza – zabrano świece, mszał i obrus – gest ten symbolizuje, odarcie Chrystusa z szat, Jego całkowite oddanie się w Miłości.