Program odnowy Parafii

W dniu 28 – 30.03.2019, spotkali się w salce parafianie zainteresowani programem odnowy parafii. Spotkanie prowadził ksiądz Stanisław Zając.