Różaniec przy relikwiach „Bakhita”

Dn. 17 marca po mszy św. o godzinie 16 modlitwę różańcową przy relikwiach św. Josephiny Bakity patronki ofiar handlu ludźmi prowadziła Siostra Franciszkanka misjonarka Maryi Elżbieta Łutnik.