Służyć Bogu i Ojczyźnie!

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja Ks. Karola Bernatka, wikariusza naszej parafii, na pierwszy stopień oficerski. Promocję otrzymało blisko 200 żołnierzy rezerwy, pośród których było 38 duchownych, w tym księża katoliccy, prawosławni, grekokatoliccy i pastorzy.

Patent oficerski podpisuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianując na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

„Służba wojskowa to nie tylko obowiązek, ale nakaz sumienia i serca” Jan Paweł II.

Służba jest wpisana w życie kapłana. Przede wszystkim by być dla Boga i człowieka, a w czasach dzisiejszych, by Boga przybliżać jeszcze bardziej człowiekowi. W poczuciu obowiązku serca, potrzeba dziś kapłanów – jak mówi Ks. Karol, którzy z odwagą wyjdą do człowieka tak w parafii jak i poza nią, gdzie będą służyć tak jak Chrystus, z odwagą i dumą, w pokorze i prostocie. Służba ojczyźnie jest dla mnie zaszczytem i nowym wyzwaniem, które pragnę podjąć z pełną odpowiedzialnością „ku chwale Ojczyzny” i Boga.