Urodziny Proboszcza

Kapłan, jak Chrystus oddaje swoje życie

za powierzony sobie lud.

Kapłan jest światłem świecącym w ciemnościach,

światłem, które nie gaśnie.

Kapłan jest dla świata solą ziemi

i tak jak sól utrwala, zachowuje i konserwuje dobro.

 

 

3 marca 2019 roku o godzinie 11.30 w naszym Kościele została odprawiona Msza Święta w intencji Księdza Proboszcza Piotra Melko z okazji Jego 55-urodzin. Gromadząc się na Eucharystii obecni Kapłani oraz parafianie wypraszali dla Księdza Proboszcza potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz modlili się o opiekę Matki Bożej Kijańskiej w dalszej posłudze kapłańskiej.

Dołączamy się do życzeń, które w imieniu parafian złożyli Pani Agnieszka i Pan Tomasz z Rycerstwa Świętego Michała Archanioła:

 

Księże Proboszczu

 Codziennie patrzymy na Twoją pracę, troskę i poświęcenie dla powierzonej ci parafii. Dziś, z okazji Księdza urodzin, w sposób szczególny dziękujemy Chrystusowi za dar Osoby Księdza Proboszcza, tym samym wyrażamy naszą wdzięczność za dobro, które staje się w naszych sercach dzięki Księdza kapłańskiej posłudze.

Życzymy, by Księdza życie było żywym głosem Ewangelii i modlimy się o to, aby towarzyszyła Proboszczowi bliskość Tego, który Księdza powołał i któremu Ksiądz oddał swoje życie.

Niech Chrystus błogosławi wysiłkom jakie Ksiądz  podejmuje dla Boga i zbawienia człowieka, niech pomnaża Dary Ducha Świętego i umacnia wiarę. Niech Najświętsza Maryja Panna – Pani Kijańska otacza Matczyną miłością i opieką oraz niech wyprasza u Syna wszelkie łaski i siły potrzebne w prowadzeniu naszej parafii i głoszeniu Słowa Bożego.